PAGKALAG AT PAGPAPAWALANG BISA

Matapos dasalin ang Pagtanggi’t Pagtiwalag o “Renouncement” ay dadasalin ng biktima ang mga sumusunod na dalangin. Kung ang biktima ay hindi makapag-babasa sa anumang kadahilanan, ang namumuno ang magdarasal ng Mga Dasalin ng Namumuno sa ngalan ng biktima. Maaaring ulit-ulitin ang mga dalanging ito.

Kung mayroong Pari na nagsasagawa ng pray over maaaring siyang tumungo sa Chapter 3 ng aklat na ito para sa Minor Exorcism Prayers ng Breaking of Seals, Concecrations, etc.