Act of Contrition

Pagisipang maigi ang mga nagawang kasalanan sa mga nagdaang panahon. Ilagay sa puso ang taos-pusong pagsisisi at dasalin ang sumusunod:

Indibidwal/ Lahat:
O DIYOS KO, ikinalulungkot ko nang buong puso ang pagkakasala ko sa iyo. Kinasusuklaman ko ang lahat ng aking kasalanan dahil sa takot sa iyong makatarungang hatol, nguni’t higit sa lahat, dahil ito’y nakakasakit sa iyong kalooban, O Diyos na walang hanggan ang kabutihan at nararapat na ibigin nang walang katapusan. Matibay akong nagtitika na ikukumpisal ko ang aking mga kasalanan, tutuparin ang tagubiling pagsisisi, at sa tulong ng iyong biyaya ay magbabagong-buhay. Amen.