♥ NOW AVAILABLE! Catholic Manual & Handbook on Liberation & Exorcism (Vols. 1 & 2) in Filipino-Fr. Nonnette Legaspi

Alamin kung paano ka matutulungan ng mga dalangin ng Simbahang Katoliko upang makalaya sa paniniil ng mga masasamang espiritu. Ang Manual ay gabay sa pagkilatis ng mga nangbubuyong espiritu sa buhay ng tao. Ang Handbook ay koleksyon ng mga dalanging maaaring dasalin ng mga Layko, Obispo at Pari. Every Catholic home & institution should have this set!